2016 LYS Geometri Soru 16

Şekildeki çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 1 birimdir.
Buna göre, x kaç derecedir?

A)   42      B)   45      C)   48      D)   51      E)   54


2016 lys geometri soru 16 çözümü

|DB| çap olduğu için ;

|\texttoptiebar{DB}| = |\texttoptiebar{DA}|+|\texttoptiebar{AB}|

|\texttoptiebar{DA}|= 3\:br

Çemberin çevresi 10 br 360° ‘ ye tekabül ediyorsa ;

|\texttoptiebar{DC}| = 1 \:br \rightarrow m\texttoptiebar{(DC)}= 36^\circ

 |\texttoptiebar{AC}| = 2\:br \rightarrow m\texttoptiebar{(AC)} = 72^\circ

Kesişen kirişlerin  oluşturduğu açı gördüğü  yayların toplamının yarısına eşittir. 

x= \frac{m\texttoptiebar{(DC)}+m\texttoptiebar{(AC)}}{2}

x= \frac{36+72}{2}

x = 54°

CEVAP : E